Sekretesspolicy

Skydd av personuppgifter

Vi på Daimler är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och gör allt vi kan för att du inte ska behöva vara orolig när du besöker våra Internetsidor. Att värna om din personliga integritet vid behandlingen av personuppgifter är en viktig fråga för oss och något som vi tar hänsyn till i vår affärsprocess. Vi behandlar personuppgifter från besök på vår webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i det land där den enhet som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt säte. Vår personuppgiftspolicy uppfyller dessutom Daimlers uppförandekod för skydd av personuppgifter. På Daimlers webbsidor kan det finnas länkar till andra, externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna personuppgiftspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter:

När du besöker en av våra webbsidor sparar vår webbserver automatiskt den IP-adress som du har tilldelats av din Internetoperatör, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss, vilka av våra sidor som du besökte, datumet för besöket samt besökets längd. Rent personliga uppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal.

Användning och utlämnande av personuppgifter och ändamålsbindning:

Daimler använder dina personuppgifter enbart i den mån de behövs för den tekniska administrationen av webbplatsen samt för kundförvaltning, produktenkäter och marknadsföring.

Vi lämnar endast ut personuppgifter till statliga myndigheter inom ramen för bindande nationella rättsbestämmelser. Våra medarbetare, generalagenter och återförsäljare är skyldiga att iaktta sekretess.Valmöjlighet:

Vi vill gärna använda dina uppgifter för att kunna informera dig om våra produkter och tjänster och vid behov kunna kontakta dig. Givetvis kan du själv välja om du vill delta i detta. Om du inte vill bli kontaktad kan du när som helst meddela oss detta så att vi kan spärra uppgifterna i fråga. Ytterligare information hittar du på respektive webbplats.

Cookies:

Daimler använder cookies för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som möjligt. Cookies är små filer som sparas på din hårddisk. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. Med hjälp av cookies kan vi dessutom identifiera vilka delar av vårt Internetutbud som är extra populära. Tack vare detta kan vi på ett bättre sätt anpassa innehållet på våra webbsidor till dina önskemål och därigenom ge dig ett bättre utbud. Cookies kan användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator och våra sidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator. Om du har samtyckt till det kan personuppgifter då sparas i cookies, t.ex. för enklare online-åtkomst, så att du inte behöver ange användar-ID och lösenord på nytt.

Naturligtvis kan du även läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du inte vill att cookies ska sparas på din hårddisk kan du förhindra detta genom att välja *Acceptera inte cookies* på din webbläsare. Se instruktionerna från tillverkaren av webbläsaren för närmare information om hur detta fungerar. Du kan när som helst ta bort cookies som sparats på din dator. Om du inte accepterar cookies kan detta emellertid leda till att du inte kan använda alla funktioner som erbjuds.

Säkerhet:

Daimler vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina uppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Rätt till information:

På begäran får du så snabbt som möjligt skriftlig information från Daimler eller ditt personuppgiftsombud om och i så fall vilka personuppgifter om dig som har sparats. Är du registrerad som användare kan du även själv se och vid behov ta bort eller ändra uppgifterna. Vi anstränger oss för att tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter. Skulle det trots detta förekomma felaktigt sparade uppgifter rättar vi dessa på din begäran.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till koncernens ansvarige för skydd av personuppgifter. Du kan även vända dig till honom och hans medarbetare för informationssökning, förslag eller klagomål.Koncernansvarig för skydd av personuppgifter:


Dr. Joachim Riess
Daimler AG
HPC 0624
D-70546 Stuttgart
TysklandCookie-Tabelle


Cookie-namn:

Beskrivning av funktionen:

Cookie-typ:

ARRAfinity

Denna cookie är inställd av Azure Cloud Service och ser till att användare stannar på denna särskilda instans på vår plattform tills användaren loggar ut.

Nödvändig cookie

PHPSESSID

Denna cookie används av PHP-systemet för sessionshantering.

Nödvändig cookie

Wordpress_test_cookie

Denna cookie håller koll på sessionen och funktionen av wordpress.

Prestanda cookie

Wordpress_logged_in_[Sessiondata]

Denna cookie håller koll på wordpress-funktionernas prestanda på plattformen.

Prestanda cookie

Wordpress_sec_[Sessiondata]

Denna cookie håller koll på wordpress-funktionernas prestanda på plattformen under denna session.

Prestanda cookie

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att optimera designen av sin webbplats och göra kontinuerliga förbättringar. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies.

Läs mer om cookies och hur vi använder dem.